Отчетно събрание 2019 г.

IMG_8709
На 20.04.2019 год. бе проведено редовно годишно Отчетно събрание на СЛРД“Сокол-Шумен“, на което бяха приети отчетите за изминалата 2018 год. и насоките за развитие на сдружението за 2019 год. По предложение на делегатите на събранието, бе прието решение за сформиране на нов фонд „Задивечаване“ чрез който да се стимулира още повече дейността по разселване на дивеч в предоставените ловностопански райони на сдружението, насочен основно към възстановяване на популацията на дивия заек в региона. Проблемът с разселване и умножаване на популацията на дивеча е една от основните цели и задачи на СЛРД „Сокол Шумен“ още от основаването му преди 127 години и до днес.