Кучета

Шпаньоли

Шпаньолите са кучета, птичари, които не правят стойка, но са много добри претърсвачи и апортьори, което предполага използването им и при лова на някои видиве водоплаващи птици. В България много малко ловци ловуват със шпаньоли. Най-разпространени са кокершпаньолът, спрингершпаньолът, съсексшпаньолът, клъмбершпаньолът и др. Височината на мъжките е около 38-43 см., а женските 36-41 см. Тегло […]

Курцхаар

История: След като през 1806 г. войските на Наполеон разгромили армията на пруската феодална държава, характерът на лова чувствително се променил. Ако дотогава той бил достъпен само за едрите феодали и по-заможните, след настъпилите промени с лов можели да се занимават и по-широки кръгове от населението. Променил се и характерът му – от ориентиран предимно […]

Ирландски сетер

Ирландският сетер е птичар. Това са ловните кучета, работещи със стойка. Основните ловни качества на тези кучета са силно развитото обоняние и стойката – спиране и замиране пред дивеча в напрегната поза. Обикновено птичарите се разделят на две големи подгрупи: английски и континентални птичари. Към английските спадат пойнтерът и сетерите. По-важните континентални птичари са германският […]

Ирландски вълкодав

Ирландският вълкодав е куче кръвоследник. В ловната практика много често се налага да се намери ранен или убит едър дивеч по неговите кървави следи. За целта са създадени специални породи кучета, наречени кръвоследници. При тях в продължение на много поколения вроденото качество да се проследява дивеча по кървавата му диря е било все повече и […]

Западносибирска лайка

Западносибирската лайка е шпиц. Счита се, че шпицовете произлизат от торфните (блатните) кучета. Шпицообразните кучета се разделят на три подвида – съвременни шпицове, лайки и впрегатни кучета. Използват се като стражеви кучета, а някои и като впрегатни и пастирски. Среден ръст, развита, но не масивна и груба костна система. Мускулатурата е здрава и добре развита. […]

Дратхаар

Произход. Родината на това куче е Германия. Чрез сериозен подбор и то на най-сполучливо дресирани и притежаващи най-силно обоняние индивиди, германците са създали много послушно ловно куче, чието възпитание и обучение не изискват особена опитност и особени похвати. Това обяснява и голямото разпространение на дратхара, който иначе не притежава превъзходното обоняние на английските кучета. Външни […]

Далматинец (Далматинско гонче)

Гончетата са голяма група ловни кучета, които се използват за лов на всякакъв вид космат дивеч по следа. Те работят като откриват следата, оставена от дивеча и го преследват докато го открият. Когато открият дивеча, различните гончета се държат по-различен начин, което се обуславя от вродените способности на гончето, а така също и от желанието […]

Българско гонче

Гончетата са голяма група ловни кучета, които се използват за лов на всякакъв вид космат дивеч по следа. Те работят като откриват следата, оставена от дивеча и го преследват докато го открият. Когато открият дивеча, различните гончета се държат по-различен начин, което се обуславя от вродените способности на гончето, а така също и от желанието […]

Български барак

Гончетата са голяма група ловни кучета, които се използват за лов на всякакъв вид космат дивеч по следа. Те работят като откриват следата, оставена от дивеча и го преследват докато го открият. Когато открият дивеча, различните гончета се държат по-различен начин, което се обуславя от вродените способности на гончето, а така също и от желанието […]

Английски сетер

Английският сетер е птичар. Това са ловните кучета, работещи със стойка. Основните ловни качества на тези кучета са силно развитото обоняние и стойката – спиране и замиране пред дивеча в напрегната поза. Обикновено птичарите се разделят на две големи подгрупи: английски и континентални птичари. Към английските спадат пойнтерът и сетерите. По-важните континентални птичари са германският […]

Английски пойнтер

Английският пойнтер е птичар. Това са ловните кучета, работещи със стойка. Основните ловни качества на тези кучета са силно развитото обоняние и стойката – спиране и замиране пред дивеча в напрегната поза. Обикновено птичарите се разделят на две големи подгрупи: английски и континентални птичари. Към английските спадат пойнтерът и сетерите. По-важните континентални птичари са германският […]