Новини

Съвещание 20.07.2019 г.

СЛРД“СОКОЛ-ШУМЕН“ гр.Шумен ще проведе инструктивно съвещание на 20.07.2019г. от 8:30 часа (събота) на Ловна Хижа „Диана“ с ръководителите на лова…

Continue Reading

Отчетно събрание 2019 г.

На 20.04.2019 год. бе проведено редовно годишно Отчетно събрание на СЛРД“Сокол-Шумен“, на което бяха приети отчетите за изминалата 2018 год.…

Continue Reading

Покана

Председателят на ЮЛНЦ-СОПД „ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ-ШУМЕН”, гр.Шумен, в изпълнение на решение на Управителния съвет на сдружението от 28.02.2019 год.…

Continue Reading