Съвещание 20.07.2019 г.

СЛРД“СОКОЛ-ШУМЕН“ гр.Шумен ще проведе инструктивно съвещание на 20.07.2019г. от 8:30 часа (събота) на Ловна Хижа „Диана“ с ръководителите на лова за ловен сезон 2019-2020 г.

Молим за присъствието на всички Председатели на ЛРД-ни и ръководители на лова.