Съобщения

Покана за общо събрание

Покана за събрание на ЛРД Коньовец на 25.02.2023

Извънредно общо събрание ЛРД „Белокопитово“

Покана общо събрание 10.04.2022

Скръбна вест

УС на СЛРД „Сокол-Шумен“ с прискърбие съобщава, на 17.02.2022 г. почина Калчо Нечев Калев /28.03.1932 – 17.02.2022 г./ – бивш председател на Ловно Рибарско Дружество „Сокол-Шумен“ – 1983 – 1986 г. УС на членовете на  СЛРД „Сокол-Шумен“ Шумен изказват своите съболезнования на семейството и близките му. ПОЧИВАЙ В МИР!

Курс за придобиване право на лов 2022

Покана заседание Общо Събрание 12.06.2021 г.

Заповед 10.03.2021

Курс за придобиване право на подборно ловуване2020

ПОКАНА Общо събрание 2020 г.