Съобщения

Покана събрание ЛРД“Лозево“

ИАГ: Без лов на 27 октомври и 3 ноември

Писмо от Изпълнителна дирекция по горите с което дават указание, че по инструкция на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, 27 октомври /неделя/ няма да е ловен ден а в случай , че има балотаж и 4 ноември.

Заповед №РД48-48 от 31.07.2019г. и Указания МЗХГ

Курс за придобиване право на подборно ловуване

Инструкция за прилагане и надзор след констатиране на положителен случай на Африканска Чума по Свинете

  Инструкцията можете да изтеглите от раздел Документи.  

Инструкция за взимане и изпращане на проби от диви свине до лаборатория чрез Модул лов

Съвещание 20.07.2019 г.

СЛРД“СОКОЛ-ШУМЕН“ гр.Шумен ще проведе инструктивно съвещание на 20.07.2019г. от 8:30 часа (събота) на Ловна Хижа „Диана“ с ръководителите на лова за ловен сезон 2019-2020 г. Молим за присъствието на всички Председатели на ЛРД-ни и ръководители на лова.

Покана

Председателят на ЮЛНЦ-СОПД „ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ-ШУМЕН”, гр.Шумен, в изпълнение на решение на Управителния съвет на сдружението от 28.02.2019 год. по Протокол № 113, СВИКВА на 20.04.2019 г. от 09.00 часа заседание на Общото събрание на СЛРД”Сокол-Шумен” в комплекс „Орбита”,гр.Шумен при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на сдружението и на УС на сдружението за […]

Покана за Общо Събрание Плиска – 2019г.

Покана за Общо Събрание Звегор – 2019г.