Съобщения

Извънредно общо събрание ЛРД „Белокопитово“

Покана общо събрание 10.04.2022

Скръбна вест

УС на СЛРД „Сокол-Шумен“ с прискърбие съобщава, на 17.02.2022 г. почина Калчо Нечев Калев /28.03.1932 – 17.02.2022 г./ – бивш председател на Ловно Рибарско Дружество „Сокол-Шумен“ – 1983 – 1986 г. УС на членовете на  СЛРД „Сокол-Шумен“ Шумен изказват своите съболезнования на семейството и близките му. ПОЧИВАЙ В МИР!

Курс за придобиване право на лов 2022

Покана заседание Общо Събрание 12.06.2021 г.

Заповед 10.03.2021

Курс за придобиване право на подборно ловуване2020

ПОКАНА Общо събрание 2020 г.

ПОКАНИ ОБЩО СЪБРАНИЕ 2020

ЛРД „В. ДРУМЕВ“ ЛРД „НОВОСЕЛ“ ЛРД“ЧЕРЕНЧА“ ЛРД „ИЗГРЕВ“ ЛРД „ИВАНСКИ“ ЛРД „ЗВЕГОР“ ЛРД „ЛОЗЕВО“ ЛРД „КОНЬОВЕЦ“ ЛРД „ОВЧАРОВО“ ЛРД „ДРУМЕВО“ ЛРД „ВЕХТОВО“ ЛРД „МАКАК“ ЛРД „ГРАДИЩЕ“ ЛРД „ШУМЕН II“ ЛРД „ВЕЛИНО“ ЛРД „ДИВДЯДОВО“ ЛРД „ХИТРИНО“ ЛРД „ДИБИЧ“ ЛРД „ЦАРЕВ БРОД“ ЛРД „БЕЛОКОПИТОВО“ ЛРД „СРЕДНЯ“

Покана Общо събрание 2020 г.