Съобщения

Заповед относно – COVID-19

ПОКАНИ ОБЩО СЪБРАНИЕ 2020

ЛРД „В. ДРУМЕВ“ ЛРД „НОВОСЕЛ“ ЛРД“ЧЕРЕНЧА“ ЛРД „ИЗГРЕВ“ ЛРД „ИВАНСКИ“ ЛРД „ЗВЕГОР“ ЛРД „ЛОЗЕВО“ ЛРД „КОНЬОВЕЦ“ ЛРД „ОВЧАРОВО“ ЛРД „ДРУМЕВО“ ЛРД „ВЕХТОВО“ ЛРД „МАКАК“ ЛРД „ГРАДИЩЕ“ ЛРД „ШУМЕН II“ ЛРД „ВЕЛИНО“ ЛРД „ДИВДЯДОВО“ ЛРД „ХИТРИНО“ ЛРД „ДИБИЧ“ ЛРД „ЦАРЕВ БРОД“ ЛРД „БЕЛОКОПИТОВО“ ЛРД „СРЕДНЯ“

Покана събрание ЛРД“Лозево“

ИАГ: Без лов на 27 октомври и 3 ноември

Писмо от Изпълнителна дирекция по горите с което дават указание, че по инструкция на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, 27 октомври /неделя/ няма да е ловен ден а в случай , че има балотаж и 4 ноември.

Заповед №РД48-48 от 31.07.2019г. и Указания МЗХГ

Курс за придобиване право на подборно ловуване

Инструкция за прилагане и надзор след констатиране на положителен случай на Африканска Чума по Свинете

  Инструкцията можете да изтеглите от раздел Документи.  

Инструкция за взимане и изпращане на проби от диви свине до лаборатория чрез Модул лов

Съвещание 20.07.2019 г.

СЛРД“СОКОЛ-ШУМЕН“ гр.Шумен ще проведе инструктивно съвещание на 20.07.2019г. от 8:30 часа (събота) на Ловна Хижа „Диана“ с ръководителите на лова за ловен сезон 2019-2020 г. Молим за присъствието на всички Председатели на ЛРД-ни и ръководители на лова.

Покана

Председателят на ЮЛНЦ-СОПД „ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ-ШУМЕН”, гр.Шумен, в изпълнение на решение на Управителния съвет на сдружението от 28.02.2019 год. по Протокол № 113, СВИКВА на 20.04.2019 г. от 09.00 часа заседание на Общото събрание на СЛРД”Сокол-Шумен” в комплекс „Орбита”,гр.Шумен при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на сдружението и на УС на сдружението за […]