Съобщения

Покана заседание Общо Събрание 12.06.2021 г.

Заповед 10.03.2021

Курс за придобиване право на подборно ловуване2020

ПОКАНА Общо събрание 2020 г.

ПОКАНИ ОБЩО СЪБРАНИЕ 2020

ЛРД „В. ДРУМЕВ“ ЛРД „НОВОСЕЛ“ ЛРД“ЧЕРЕНЧА“ ЛРД „ИЗГРЕВ“ ЛРД „ИВАНСКИ“ ЛРД „ЗВЕГОР“ ЛРД „ЛОЗЕВО“ ЛРД „КОНЬОВЕЦ“ ЛРД „ОВЧАРОВО“ ЛРД „ДРУМЕВО“ ЛРД „ВЕХТОВО“ ЛРД „МАКАК“ ЛРД „ГРАДИЩЕ“ ЛРД „ШУМЕН II“ ЛРД „ВЕЛИНО“ ЛРД „ДИВДЯДОВО“ ЛРД „ХИТРИНО“ ЛРД „ДИБИЧ“ ЛРД „ЦАРЕВ БРОД“ ЛРД „БЕЛОКОПИТОВО“ ЛРД „СРЕДНЯ“

Покана Общо събрание 2020 г.

Заповед относно – COVID-19

Покана събрание ЛРД“Лозево“

ИАГ: Без лов на 27 октомври и 3 ноември

Писмо от Изпълнителна дирекция по горите с което дават указание, че по инструкция на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, 27 октомври /неделя/ няма да е ловен ден а в случай , че има балотаж и 4 ноември.

Заповед №РД48-48 от 31.07.2019г. и Указания МЗХГ