Правилници

Билети за любителски риболов

Провеждане на състезания за ловци с кучета, работещи със стойка за Купата на НЛРС–СЛРБ

Провеждане на демонстрации на обучението на ловни кучета – гончета за по работа по дива свиня за Купата на НЛРС – СЛРБ

ПРАВИЛНИК за работа на киноложките секции към ловно-рибарските сдружения

ПРАВИЛНИК за устройството, задачите и дейността на секцията по ловна стрелба към ЛРС

Изисквания за категоризиране на ловните бази

Програма за обучение и подготовка на ловците за придобиване право на ловeн водач

Програма за обучение и подготовка на ловците за придобиване право на подборно ловуване

Програма за практическо обучение на кандидати за придобиване право на лов

ПРОГРАМА за теоретично обучение на кандидати за придобиване право на лов

Приложение № 1 към чл. 50

Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча