Дружинки

ЛРД ЗВЕГОР

Хълми Сабри Басри – Председател
тел.: +359898604401

Али Раифов Хюсеинов – Секретар
тел.: +359895953445

Страница с новини и съобщения

ЛРД ВЕЛИНО

Станчо Куртев Станчев – Председател
тел.: +359899 137443

Йордан Маринов стефанов – Секретар
тел.: +359883311911

Страница със съобщения и новини:

ЛРД БЕЛОКОПИТОВО

Пламен Иванов Пантелеев – Председател
тел.: +359897 836 167

Юли Иорданов Граматиков – Секретар
тел.: +359896 675 200

Страница със съобщения и новини

ЛРД ГРАДИЩЕ

Идриз Исмаилов Халилов – Председател
тел.: +359882 885 721

Идает Сейфула Хасан – Секретар

Страница със съобщения и новини

ЛРД ЛОЗЕВО

Илия Нивелинов Величков – Председател
тел.: +359899831910

Венцислав Стефанов Стратев – Секретар
тел.: +359888474949

Страница със съобщения и новини

ЛРД ЧЕРЕНЧА

Любомир Димитров Христов – Председател
тел.: +359886319154

Красимир Добрев Куртев – Секретар

Страница със съобщения и новини

ЛРД НОВОСЕЛ

Недьо Величков Недев – Председател
тел.: +359888099969

Мехмед Неджмидинов Мехмедов – Секретар
тел.: +359899406752

Страница със съобщения и новини

ЛРД СРЕДНЯ

Сезгин Мехмед Алиосман – Председател
тел.: +359895 462 592

Орхан Мустафа Мустафа – Секретар
тел.: +359884 157 098

Страница със съобщения и новини

ЛРД ШУМЕН ІІ

Илмаз Али Сали – Председател
тел.: +359878 321 007

Йордан Красенов Йорданов- Секретар
тел.: +359896785389

Страница със съобщения и новини

ЛРД КОНЬОВЕЦ

Светлин Цонев Неделчев – Председател
тел.: +359887 627 497

Златко Атанасов Златев – Секретар
тел.: +359889516428

Страница със съобщения и новини

ЛРД ЦАРЕВ БРОД

Продан Гичев Проданов – Председател
тел.: +359897836468

Харизан Стефанов Харизанов – Секретар
тел.: +359888828204

Страница със съобщения и новини

ЛРД МАКАК

Стоян Димов Джамбазов – Председател
тел.: +359885 510 076

Иван Спасов Калайджийски – Секретар
тел.: +359895488331

Страница със съобщения и новини

ЛРД ДИВДЯДОВО

Александър Димитров Архонов – Председател
тел.: +359888 628 161

Стоян Маринов Великов – Секретар
тел.: +359899 835 995

Страница със съобщения и новини

ЛРД ВАСИЛ ДРУМЕВ

Пламен Колев Стефанов – Председател
тел.: +359893 961 468

Йордан Петров Илиев – Секретар
тел.: +359898 260 568

Страница със съобщения и новини

ЛРД ДИБИЧ

Момчил Стоянов Драгулов – Председател
тел.: +359888 297 763

Стоян Сашков стоянов – Секретар
тел.: +359899490540

Страница със съобщения и новини

ЛРД ОВЧАРОВО

Данчо станчев Йорданов – Председател
тел.: +359889712564

Милко Георгиев мирчев – Секретар
тел: +359899809157

Страница със съобщения и новини

ЛРД ВЕХТОВО

Мехмед Фикриев Мехмедов – Председател
тел.: +359894723129

Тунай Бейхан Йонуз – Секретар
тел.: +359895198606

Страница със съобщения и новини

ЛРД ДРУМЕВО

Огнян Стоянов Маринов – Председател
тел.: +359887919085

Осман Кямил Осман – Секретар

Страница със съобщения и новини

ЛРД ИВАНСКИ

Николай Маринов Колев – Председател
тел.: +359888 559 513

Валентин Николов Вълков – Секретар
тел.: +359887475727

Страница със съобщения и новини

ЛРД ПЛИСКА

Гален Христов Куртев – Председател
тел.: +359898 420 969

Румен Александров Райков – Секретар

Страница със съобщения и новини

ЛРД ИЗГРЕВ

Муталиб Галибов Назифов – Председател
тел.: +359898 421 315

Себайдин Сабит Юсуф – Секретар
тел: +359888008346

Страница със съобщения и новини

ЛРД ХИТРИНО

Слави Митев Ангелов – Председател
тел.: +359888 429 096

Валентин Енчев – Секретар

Страница със съобщения и новини