Червена книга

Афала (Tursiops truncatus)

Афалата, наричана още Афалина или пъхтун, е морски бозайник от семейство Делфини (Delphinidae). За разлика от обикновения делфин има по-къса…

Continue Reading