Червена книга

Сив жерав (Grus grus)

Сивият жерав е едра прелетна птица от семейство Жеравови, която гнезди в Европа и Северна Азия. Зимува на големи ята…

Continue Reading

Рис (Lynx lynx)

Рисът, наричан още евроазиатски рис, е хищен бозайник от семейство Котки. Дължината на тялото му достига до 120-130 см, височината…

Continue Reading

Пъстър пор (Vormela peregusna)

Пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и сарматски пор, е рядък хищник, който се среща в Югоизточна Европа…

Continue Reading

Осояд (Pernis apivorus)

Осоядът е птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Опашката му е по-дълга, отколкото на Мишелова. Има сива глава при мъжкия и…

Continue Reading

Морска свиня (Phocoena phocoena)

Морската свиня, наричана още муткур, е морски бозайник от семейство Морски свине (Phocoenidae), който се отличава от същинските делфини главно…

Continue Reading

Ловен сокол (Falco cherrug)

Ловният сокол, известен също и със старинното наименование Крагуй, е дневна граблива птица от семейство Соколови, срещаща се и на…

Continue Reading