Червена книга

Черен щъркел (Ciconia nigra)

Черният щъркел е голяма мигрираща блатна птица от семейство Щъркелови. Възрастните са големи блатни птици с черни горни части (глава,…

Continue Reading

Червен ангъч (Tadorna ferruginea)

Червеният ангъч, наричан още червен килифар, е сравнително едра птица от семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Теглото му варира…

Continue Reading

Стрепет (Tetrax tetrax)

Стрепетът е птица от семейство Дроплови. Среща се и в България. През последните години е наблюдавана единствено в Дуранкулашкото езеро.…

Continue Reading

Сокол орко (Falco subbuteo)

Соколът орко, назоваван също и лястовичер, лестовичар, наричан и само „орко“ е птица от семейство Соколови. Среща се и в…

Continue Reading