Справочник

Видра (Lutra lutra)

Видрата е вид хищен бозайник от семейство Порови (Mustelidae). Главна храна на видрата е рибата. Лови жертвата си изкусно под…

Continue Reading

Афала (Tursiops truncatus)

Афалата, наричана още Афалина или пъхтун, е морски бозайник от семейство Делфини (Delphinidae). За разлика от обикновения делфин има по-къса…

Continue Reading