Риби

Сом (Silurus glanis)

Без всякакви уговорки и препращане към „славното минало“ днес сомът е най-голямата сладководна риба изобщо. Никой друг вид сега не…

Continue Reading

Скобар (Chondrostoma nasus)

Скобарът е живото доказателство, че за истинския риболовец на първо място идва борбеността и надхитряването на една риба, а не…

Continue Reading

Сиг (Coregonus lavaretus)

Тази риба също е от семейството на пъстървите, от рода на корегонусовите. От пеледа се отличава по по-източената форма на…

Continue Reading

Сивен (Salvelinus fontinalis)

Американски вид, изкуствено размножаван и разселван и у нас. Формата на тялото му е като на балканската пъстърва. Заради маслиново…

Continue Reading

Сабица (Pelecus cultratus)

Тази сребриста риба също обитава Дунав, но е от семейство шаранови. Тялото и е саблевидно източено, откъдето идва и името…

Continue Reading

Речен кефал (Leuciscus cephalus)

Без всякакво съмнение речният кефал е най-универсалната риба в нашите водоеми. Това негово качество произтича както от изключително широкия му…

Continue Reading

Распер (Aspius aspius)

Отличен плувец със стремителен издължен силует. Това е една от нашите най-бързо плуващи риби след пъстървите и скобара. За съжаление…

Continue Reading

Платика (Abramis brama)

Това е риба от семейство шаранови. Отличава се с малка глава, силно странично сплескано тяло с характерна висока гърбица, която…

Continue Reading

Пелед (Coregonus peled)

Пеледът е изкуствено разселена у нас риба от пъстървовото семейство. Студенолюбив вид от род корегонусови. У нас не се размножава…

Continue Reading