Скръбна вест

УС на СЛРД „Сокол-Шумен“ с прискърбие съобщава, на 17.02.2022 г. почина Калчо Нечев Калев /28.03.1932 – 17.02.2022 г./ – бивш…

Continue Reading