Широкоглаво попче (Neogobius cephalarges)

neogobius-cephalarges

Това също е едро попче – на дължина достига до 25 см, а на тегло 100–150 грама. Характерно при него е, че предната половина на тялото е гола от люспи. Главата е голяма и заоблена. Придържа се към участъци с каменисто и чакълесто дъно. Среща се и в някои крайморски езера.