Харип, блеч (Alosa caspia nordmani)

harip

Тази риба също е от семейство селдови, поради което я наричат и малка дунавска скумрия. На дължина достига до 20 см, а на тегло до 120 грама. От карагьоза се отличава и по размера, и по по-дългите гръдни перки. У нас се улавят единични екземпляри през април – май, главно на чепаре за карагьоз.