Тревно попче (Gobius/Zostericola/ophiocephalus)

trevno_popche

На дължина достига до 25 см, а на тегло 150–200 грама. Обитава навсякъде по нашето крайбрежие, като предпочита местата с богата подводна растителност. Храни се с дребни ракообразни и рибки. Понася и по-сладки води в крайбрежните участъци.