Стронгил (Neogobius melanostomus)

strongil

На дължина достига 25 см, а на тегло 200 грама. Характерен белег за стронгила е наличието на тъмно кръгло петно в задния край на първата гръбна перка. Често това петно има и светъл кант като подложка. Обитава навсякъде по нашето крайбрежие, както и езера и устията на реки – Камчия, Ропотамо и Велека.

Държи се на дълбочина до 20 метра, но през зимата слиза и на 60 метра дълбочина. Среща се на пясъчно и каменисто дъно. Храни се предимно с дребни мекотели и морски червеи.