Скръбна вест

УС на СЛРД „Сокол-Шумен“ с прискърбие съобщава, на 17.02.2022 г. почина Калчо Нечев Калев /28.03.1932 – 17.02.2022 г./ – бивш председател на Ловно Рибарско Дружество „Сокол-Шумен“ – 1983 – 1986 г.

УС на членовете на  СЛРД „Сокол-Шумен“ Шумен изказват своите съболезнования на семейството и близките му.

ПОЧИВАЙ В МИР!