Сирийска чесновница (Pelobates syriacus)

pelobatessyriacus

Сирийската чесновница, наричана също Балканска чесновница, е вид сухоземна жаба от семейство Чесновници (Pelobatidae). Сирийската чесновница се среща в Близкия Изток (източното крайбрежие на Средиземно море, Турция, Северозападен Иран и района на Кавказ) и на Балканския полуостров до Сърбия на запад.

В България е разпространен подвидът P. s. balcanicus, който се среща в южната част на страната и по крайбрежието на Черно море и Дунав при надморска височина до 350 m.

Сирийската чесновница обитава главно местности с много рохкава почва (льос, пясък, затревени и подвижни дюни), включително обработваеми земи.

Сирийската чесновница е активна нощем, като денят прекарва заровена в почвата, а през нощта излиза на повърхността. Храни се с насекоми, мекотели, стоножки, паякообразни. Зимува също заровена в почвата.

През пролетта сирийската чесновница снася яйцата си в малки водоеми, включително временни локви. Характерно за чесновниците е, че техните ларви и малки жабчета са значително по-големи от тези на други видове жаби, включително такива, които са по-едри като възрастни. Ларвите на сирийската чесновница могат да достигнат дължина 165 mm, а новометаморфозиралите малки тежат средно 3,3 g.

Сирийската чесновница е защитена от Закона за биологичното разнообразие.

Снимка: club100.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

9 + three =