Сиг (Coregonus lavaretus)

sig

Тази риба също е от семейството на пъстървите, от рода на корегонусовите. От пеледа се отличава по по-източената форма на тялото. Има сравнително едри сребристи люспи, които я отдалечават от пъстървите, но има и мастна перка. Устата е малка и слаба. На дължина достига до 60 см, а на тегло 3–4 кг.

У нас не се размножава естествено. Разселена е от бившия СССР чрез подвида чудски сиг. Все още може да се хване като пеледа в язовирите „Искър“ и „Душанци“, където имаше станция за изкуственото размножаване на тези риби. Силно студенолюбив вид, който се хваща подобно на пеледа.