Семейство буфалови (Catostomidae)

bufalo

Това са северноамерикански риби, които силно наподобяват шарана, но имат по-бърз темп на растеж от него. Характерен за тях е шарановидният силует, изгърбеното тяло с едри люспи. Отличителният им белег е гръбната перка, която започва с висок лъч, след който височината на плавника рязко спада почти наполовина.

У нас в процес на аклиматизация са три вида: големоусто буфало – Ictiobus cyprinellus, което достига до 120 см дължина и тегло от 45 кг; малкоусто буфало – Ictiobus bubalis, което достига 70 см дължина и тегло 18 кг, и черно буфало – Ictiobus niger, което достига 70 см на дължина и 10 кг на тегло. Рибите вече са улавяни у нас предимно в яз. “Тича” покрай шарана на дънни въдици на кюспе.