Речна пъстърва (Salmo trutta fario)

rechna_pastarva

Пъстървовият риболов е символът на спортния риболов изобщо. Това просто трябва да се каже от самото начало без колебание и уговорки. В случая не е важно коя от пъстървовите риби ще се лови – сьомга, морска пъстърва, балканка, дъгова пъстърва, сивен или липан. Всички те имат общото качество да са отлични плувци, да са борбени и да се изключително красиви.

Речната пъстърва, или балканката, има невероятни способности да се приспособява към местообитанието си. Понякога тя се променя толкова бързо, че дори ихтиолозите се хващат за главите. Споровете между учените за видовете пъстърви приемат и комични измерения – например едни твърдят, че морската и езерната пъстърва произхождат от речната. Други настояват, че е точно обратното – при миграциите от морето към реките се е обособил видът на речната пъстърва. Периодично една от двете групи обявява победата си в спора, после другата є я отнема. Иначе наистина има за какво да се спори, защото семейство пъстървови – Salmonidae, включва 9 рода с 35 вида. У нас освен балканската пъстърва могат да се срещнат и още няколко вида пъстървови риби от различни родове на семейството, които ще представим накратко.