Пелед (Coregonus peled)

peled

Пеледът е изкуствено разселена у нас риба от пъстървовото семейство. Студенолюбив вид от род корегонусови. У нас не се размножава по естествен път. Разселен е през 1970 година в яз. „Искър“, яз. „Душанци“, яз. „Доспат“. Рибата има широко изгърбено тяло и мастна перка. На дължина достига до 40–50 см, а на тегло и до 4–5 кг.

Храни се главно с планктон, но при недостиг на храна си „дояжда“ и с личинки и червеи. Лови се главно на дъно с долно олово и чепаре със ситни куки – №8– №10, и тънък 0,16 повод. Понякога е добре да се монтира и хранилка, като за стръв се слагат ситни торни червеи или топче стиропор. През зимата много рядко е възможно да удари и на мормишка или хирономус. Страхотно розово и стегнато месо. Направо деликатесен вид. За съжаление през последните години запасите са изтощени без ново зарибяване.