Момин жерав (Anthropoides virgo)

Anthropoidesvirgo

Моминият жерав е птица от семейство Жеравови. Среща се и в България. За последно през 2006 г. е гнездял в Шабленското езеро, тази година също е забелязан да прелита и каца в тази зона.

Дължина на тялото: 95 см.

Размах на крилата: 175 см.

Има възрастов диморфизъм. Възрастните са с гълъбовосиво до оловносиво оперение, като главата, шията, гърдите и маховите пера са лъскавочерни; перата по долната част на шията са дълги и покриват гърдите; отстрани на главата имат кичури от бели пера; перата по кръста също са дълги и покриват опашката. При младите главата и шията са сиви, гърбът, крилата и опашката са с кафяв оттенък. Липсват дългите пера по шията и кръста.

Обитава степни райони, обработваеми площи, свръхсолени водоеми, полусолени и сладководни езера и околностите им.

Снимка: wikimedia.org

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

20 − 9 =