Корейски фазан (Phasianus colchicus powi Buturlin)

fazan5

Корейският фазан е разпространен естествено в Китай (Южна Манджурия) и Корея. Предпочита гъстите местообитания.

В България е внесен през 1975 г. от Северна Корея и днес се развъжда ограничено във фазанарията край с Хотанца (Русенско). Засега този подвид не се среща другаде в Европа. У нас е разселван само на няколко места – във фазановите стопанства „Сеслав” край Кубрат и „Огняново” край Елин Пелин. Показва задоволителни адаптивни качества.

Един от едрите подвидове колхидски фазани. Мъжките птици приличат на мъжките на семиреченския фазан, но са малко по-дребни. Главата, шията и гърлото са тъмни, с виолетово-зелен метален блясък. На шията имат широк бял пръстен, над 1 cm, понякога прекъснат отпред. На главата са с много дълги ушички с бели ивици отгоре. Окраищата на перата по горната част на гърдите са без тъмен кант. Надкрилията са сивкаво-сиви, надопашието синкаво, със зеленикав оттенък, а слабините и предният гръб сламено-жълти. Опашката е кафява с ясно изразени, контурни, тъмни напречни препаски. Женските птици приличат на женските на семиреченския фазан, но са по-дребни.

Снимка: hunter.bg