Илария (Liza/Мugil/saliens)

liza1

Достига до 40 см на дължина и 800 грама тегло. Тялото и главата и са по-скоро високи, отколкото широки. Едри правилни люспи, характерни за кефаловите риби. Стадна, издържаща на сладки, полусолени и силносолени води. Като малка се храни с зоопланктон и дънни утайки – детрит, а после и с дребни дънни животинки, личинки и растителност.

Снимка: fishbase.sinica.edu.tw