заповед №РД48-48 от 31.07.2019г. и Указания МЗХГ-02