Европейски (обикновен) липан (Thymallus thymallus)

evropeiiski_lipan

Европейският обикновен липан също е пришелец в нашите води. Внесен е от някогашна Чехословакия през 70-те години заедно с тамошното си име – липан. Този род в Русия се нарича хариус и достига огромни размери в Сибир. На пръв поглед липанът прилича на шаранова риба, но има мастна перка.

Характерна за него е и високата, дълга и изправена гребеновидна перка, нашарена с няколко цветни ивици. Люспите са твърде едри като за пъстърва. На дължина достига 60см, а на тегло 1,5кг. У нас размерите му са още по- скромни. Храни се с насекоми и лочинки. Разселен е в яз.“Широка поляна“ и в някои родопски реки. Изключително рядък гост на въдицата, който малцина колеги са имали шанса да видят отблизо на живо.