Дъгова (американска) пъстърва (Salmo gairdneri irideus)

dagova_pastarva

Дъговата пъстърва е описана за науката от д-р Гарднър през 1836 г. в САЩ. Родината є е Западното крайбрежие на страната. В Европа е пренесена през 1880 г., а у нас през 1934 г. В сравнение с балканската пъстърва американката е някак по-налята. При еднакви размери тя тежи с около една трета повече.

Гърбът є е синкаво-зеленикав, а страните са доста светли с розовееща, но преливаща се в цветовете на дъгата ивица по дължината на тялото. Точките са ситни и черни. На дължина може да достигне 70 см, а на тегло 8–10 кг. У нас се размножава само по изкуствен начин. Главната є разлика от речната пъстърва е, че понася много по-високи температури на водата, което означава, че може да се отглежда в много повече водоеми и реки. Дъговата пъстърва също е голям хищник, но повече от балканката налита и на тестени примамки. У нас се лови най-много на яз. „Доспат“ и яз. „Васил Коларов“, но е разселена и в други подходящи водоеми и реки.