Дебелоустно кафяво попче (Neogobius platyrostris)

debeloustno_popche

Достига до 20 см на дължина и тегло от 120 грама. Обитава главно северното ни крайбрежие, като предпочита чакълестото дъно. Горната му устна е видимо удебелена. Не навлиза в устията на реките.