Виюн, змиорче (Misgurnus fossilis)

misgurnus-fossilis

Риба от семейство виюнови, към които принадлежат гулешът – Noemacheilus barbatulus, и щипокът – Cobitis taenia. Виюнът е най-голямата риба от това доста многобройно семейство, което въдичарите познават като отлична жива стръв. Рибата е змиевидна, със ситни люспи и тъмни успоредни надлъжни ивици по кафеникавото тяло.

В предната част на устата има десет мустачета, с които ровичка в тинята, за да търси храна. На дължина достига 35см, а на тегло 150 грама. Смята се за отличен жив барометър, защото видимо става неспокойна преди промяна на времето. Лови се на торен червей, има бяло и нежно месо без никакъв тинест привкус.

Снимка: wikimedia.org