Белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos)

Белогърбият кълвач е птица от семейство Кълвачови. Среща се и в България.

Сравнително широко разпространен в Европа и Азия. В някои региони малоброен.

У нас обитава подвида южен белогърб кълвач. Той е „среден на ръст“ – достига 25 см. Размахът на крилата му е 39 см. При този вид има ясно изразен полов и възрастов диморфизъм. Мъжките от нашия подвид са с характерно „зебровидно“, непрекъснато от бяла лента оперение по гърба, за разлика от тези от номинантния вид – техните гърбове са бели. Челото е белезникаво, а основната част от главата е червена. Плещите на белогърбите кълвачи са черни. Женските се отличават от половинките си по липсата на червените „шапки“.

Най-често ще срещнете този вид в старите иглолистни гори, а ще го разпознаете по силния крясък „кик-кик“, който издава.

Храни се основно с насекоми. Този вид е рядък жител на парка. Обитава старите букови и буково–елови гори в парка. Над 1% от световната популация на този подвид се опазва в Централен Балкан. Включен e в Червената книга на България.

Защитен вид.

Снимка: forawalk.exblog.jp

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one × four =